مركز تنظيم و نشر آثار
آيت الله العظمي سيد محمود
مجتهد سيستاني

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440 هـ . ق

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440 هـ . ق

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440 هـ . ق

ازطرف بيت آيت الله العظمي حاج سيد محمود مجتهد سيستاني

سید جواد مجتهد سیستانی
  27 شهریور 1397    321   4  
روضه خوانی

27 شهریور 1397

121

1

ازطرف بیت آیت الله العظمی حاج سید محمود مجتهد سیستانی

بدر هاشمیون

27 شهریور 1397

133

1

مداح و شاعر اهل بیت سیدمحمودمجتهدسیستانی

شبه پیغمبر

27 شهریور 1397

132

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

پاشو که مُردم اکبرم

27 شهریور 1397

128

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سیدمحمودمجتهدسیستانی

از اون نگاهش ...

27 شهریور 1397

127

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

بغض خدا شکست

27 شهریور 1397

128

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

ای ماه تابانم ...

27 شهریور 1397

129

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

ای که به شام سیاه مهتابی

27 شهریور 1397

139

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

هر جا میرم عکس حرم روبرومه

27 شهریور 1397

138

4

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

تصویر روز