مركز تنظيم و نشر آثار
آيت الله العظمي سيد محمود
مجتهد سيستاني

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440 هـ . ق

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440 هـ . ق

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440 هـ . ق

ازطرف بيت آيت الله العظمي حاج سيد محمود مجتهد سيستاني

سید جواد مجتهد سیستانی
  27 شهریور 1397    374   6  
روضه خوانی

27 شهریور 1397

135

1

ازطرف بیت آیت الله العظمی حاج سید محمود مجتهد سیستانی

بدر هاشمیون

27 شهریور 1397

150

1

مداح و شاعر اهل بیت سیدمحمودمجتهدسیستانی

شبه پیغمبر

27 شهریور 1397

153

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

پاشو که مُردم اکبرم

27 شهریور 1397

145

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سیدمحمودمجتهدسیستانی

از اون نگاهش ...

27 شهریور 1397

151

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

بغض خدا شکست

27 شهریور 1397

143

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

ای ماه تابانم ...

27 شهریور 1397

153

1

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

ای که به شام سیاه مهتابی

27 شهریور 1397

156

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

هر جا میرم عکس حرم روبرومه

27 شهریور 1397

159

4

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

تصویر روز