خاطر ه اي شنيدني از مرحوم آقا با آيت الله العظمي مرعشي نجفي


پس از تهديدات گروهك منحرف فرقان ، مرحوم آقا در سال 1358 هـ.ش مجبور به هجرت به شهر مقدس قم ميشوند. با ورود ايشان به قم ،مرحوم آيت الله العظمي مرعشي نجفي واسطه اي را خدمت مرحوم آقا ميفرستند. واسطه عرض ميكند : آقاي مرعشي نجفي ميخواهند به منزل شما تشريف بياورند . مرحوم آقا ميفرمايند منزل ما پله زياد دارد ما خدمت ايشان ميرسيم و باز مرتبه دوم آيت الله العظمي مرعشي نجفي واسطه را فرستاده كه ما خدمت شما ميرسيم. بار سوم واسطه عرض ميكند هر دو بزرگوار منزل ما تشريف بياورند!. نهايتا هردو عالم بزرگوار جهت ديدار به منزل واسطه تشريف ميبرند . آيت العظمي مرعشي نجفي جهت دلجويي از مرحوم آقا ميفرمايند ناراحت نباشيد اگر از مشهد به قم رَحل اقامت گزيده ايد، قم شرف ذاتي دارد و مشهد شرفش عَرَضي است. مرحوم آقا جواب ميفرمايند شرف مشهد ذاتي ميباشد،چون «روضة من رياض الجنه» است و قم ،شرفش اتفاقاً عَرَضي است، چون عشّ آل محمد است . مرحوم آقاي مرعشي نجفي جهت دلداري مرحوم آقا پيوسته از فضائل شهر قم سخن به ميان آورده و مرحوم آقا نيز همچنان از فضيلت زندگي در جوار حضرت رضا سلام الله عليه سخن به ميان مي آورند . نهايتا مرحوم آيت الله العظمي مرعشي نجفي ميفرمايند: من اين پيراهن تنم را سالهاست كه به ضريح بي بي حضرت معصومه سلام الله عليها متبرك كرده ام . مرحوم آقا ميفرمايند اين براي شما فضيلت است ، نه براي قم و حضرت معصومه سلام الله عليها . در نهايت ميفرمايند: اينها قال است ما هم داريم از حال بفرمائيد!. مرحوم آيت الله العظمي مرعشي نجفي منقلب شده و عصايشان را سه مرتبه به زمين زده و ميفرمايند صاحب نظران برآنند كه ... و سه مطلب از آينده فرموده كه به نقل از مرحوم آقا ، هر سه دقيقا طابق النعل بالنعل به وقوع ميپيوندد.  25 آذر 1396    1134   5