دفاع از نظريه مرحوم حضرت آيت الله العظمي خوئي در مبحث حيله شرعي


بحث در رابطه با نظر مرحوم حضرت آيت الله العظمي خوئي در رابطه با حيله شرعي است . مرحوم آقاي خوئي حيله شرعي را صحيح مي دانستند كه در همين زمان فتواي بعضي از علما برخلاف نظر ايشان است. در مدرسه نواب در جمع عده اي از علما اين بحث مطرح مي شود و همه متفق القول برآنند كه حيله شرعي باطل است و استدلالشان هم اين بوده كه خدا خواسته فلان كار نشود آدم بخواهد با حيله همان كار را بكند درست نيست. مرحوم آقا كه در اين جمع حضور داشته اند در دفاع از فتواي آيت الله العظمي خوئي به جمع حاضر مي فرمايند: حيله اگر شرعي است و شرع آن را تائيد مي كند، صحيح است ، چرا كه شرع مقدس صحيح است و معني كلمه حيله يعني چاره . علما بحث را ادامه داده و استدلال هايي رد و بدل مي گردد مرحوم آقا كه مي بينند علماي حاضر در بحث استدلال ايشان را قبول نمي كنند مي فرمايند قران را بياوريم ببينيم خدا چه مي گويد. خوانندگان عزيز جهت بهره معنوي بيشتر ، ادامه خاطره را با صداي دلنشين مرحوم آقا گوش فرا دهيد.  08 مهر 1396    464   6