مركز تنظيم و نشر آثار
آيت الله العظمي سيد محمود
مجتهد سيستاني

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440 هـ . ق

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440 هـ . ق

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440 هـ . ق

ازطرف بيت آيت الله العظمي حاج سيد محمود مجتهد سيستاني

سید جواد مجتهد سیستانی
  26 شهریور 1397    541   6  
روضه خوانی

26 شهریور 1397

212

1

ازطرف بیت آیت الله العظمی حاج سید محمود مجتهد سیستانی

بدر هاشمیون

26 شهریور 1397

222

1

مداح و شاعر اهل بیت سیدمحمودمجتهدسیستانی

شبه پیغمبر

26 شهریور 1397

251

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

پاشو که مُردم اکبرم

26 شهریور 1397

238

1

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سیدمحمودمجتهدسیستانی

از اون نگاهش ...

26 شهریور 1397

223

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

بغض خدا شکست

26 شهریور 1397

207

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

ای ماه تابانم ...

26 شهریور 1397

238

1

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

ای که به شام سیاه مهتابی

26 شهریور 1397

224

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

هر جا میرم عکس حرم روبرومه

26 شهریور 1397

239

4

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی