مركز تنظيم و نشر آثار
آيت الله العظمي سيد محمود
مجتهد سيستاني

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440 هـ . ق

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440 هـ . ق

مراسم عزاداری شب هشتم محرم 1440 هـ . ق

ازطرف بيت آيت الله العظمي حاج سيد محمود مجتهد سيستاني

سید جواد مجتهد سیستانی
  26 شهریور 1397    466   6  
روضه خوانی

26 شهریور 1397

170

1

ازطرف بیت آیت الله العظمی حاج سید محمود مجتهد سیستانی

بدر هاشمیون

26 شهریور 1397

184

1

مداح و شاعر اهل بیت سیدمحمودمجتهدسیستانی

شبه پیغمبر

26 شهریور 1397

197

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

پاشو که مُردم اکبرم

26 شهریور 1397

200

1

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سیدمحمودمجتهدسیستانی

از اون نگاهش ...

26 شهریور 1397

189

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

بغض خدا شکست

26 شهریور 1397

178

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

ای ماه تابانم ...

26 شهریور 1397

198

1

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

ای که به شام سیاه مهتابی

26 شهریور 1397

192

0

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی

هر جا میرم عکس حرم روبرومه

26 شهریور 1397

203

4

با نوای شاعر و مداح اهل بیت ، سید محمود مجتهد سیستانی