مركز تنظيم و نشر آثار
آيت الله العظمي سيد محمود
مجتهد سيستاني

تعدادی از اسناد و اجازات به جای مانده از معظم له